SOU 2004:092 En samlad järnvägslagstiftning

812

om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av

om ändring av hovrättens beslut att förklara utländsk dom verkställbar i Sverige, ska​  17 juni 2014 — Sverige tillträdde 1996 års Haagkonvention1 den 1 januari 2013. land liksom förutsättningarna för att kunna verkställa ett utländskt beslut. Både En dom om t​.ex. vårdnad ska genom ett enkelt ansökningsförfarande kunna.

Verkställa utländsk dom i sverige

  1. Michael winder writer
  2. Merit gymnasieskolor
  3. 113 kap 7 § socialförsäkringsbalken
  4. Mall rutat papper

Högsta domstolen (HD) fastslår inledningsvis att utgångspunkten i svensk rätt är att en utländsk dom varken tillerkänns rättskraft eller kan verkställas i Sverige utan … får den verkställas i Sverige 1. om Kriminalvården enligt 6 § andra stycket har upphävt beslutet om översändande, eller 2. om den andra staten har beslutat att återföra behörigheten att verkställa domen till Sverige. 3 kap. Erkännande och verkställighet av en utländsk dom på frivårdspåföljd i Sverige 15. (Ö 4975-08) G.C. mot I.C. angående erkännande och verkställighet av utländsk dom.

Det innebär bland annat att villkorlig frigivning och övervakning efter villkorlig frigivning kommer att ske enligt svenska regler.

Kompletterande bestämmelser till den nya - Regeringen

Det föreslår den före detta hovrättslagmannen, numera justitieombudsmannen, Cecilia Renfors i ett lagförslag som har överlämnats till regeringen. Lagen bygger på ett rambeslut inom EU och innebär också att medlemsstaterna ska erkänna och verkställa varandras domar. Kriminalvården blir ansvarig myndighet som avgör om svensk dom ska sändas över till en annan stat eller om utländsk dom ska verkställas i Sverige.

Frågor och svar om verkställighet Polismyndigheten

Defini tionen dom utesluter således andra domstolsavgöranden i form av beslut, utslag och skilje domar. under vilka förutsättningar såväl utländska offentlig- som privat-rättsliga fordringar kan verkställas i Sverige. Verkställighet av privaträttsliga fordringsanspråk utomlands berörs också. Förutom i en tryckt version finns handboken tillgänglig på Kronofogdens intranät samt på myndighetens hemsida, www.kronofogden.se.

Hur man ansöker: Om du vill avtjäna en nordisk eller europeisk dom (gäller inte de länder som inte tillämpar EU:s rambeslut) i . Sverige kan du ansöka hos landet där du dömts att det landet kan kontakta Kriminalvården. Om du har en dom eller beslut. Om du har en utländsk dom eller beslut och den som ska betala finns i Sverige, kan vi i många fall hjälpa dig.
Sjukvård växjö

Verkställa utländsk dom i sverige

kan verkställas här . Utländska  4 $ En utländsk dom som grundas på fördraget får verkställas i Sverige , om domen 1 . har meddelats av en domstol som är behörig enligt fördraget , 2 . har  Har du en dom från en utländsk domstol som du vill få verkställd i Sverige kan du behöva ansöka hos en tingsrätt om att få domen verkställbar. Det kallas även för exekvatur. Innan tingsrätten förklarar domen verkställbar gör den vissa formella kontroller, men den omprövar aldrig den utländska domen i sak. Verkställa utländska domar En dom från en utländsk domstol kan behöva hanteras av en tingsrätt för att domen ska kunna verkställas i Sverige.

Information Ansökan om att få verkställa en utländsk dom i Sverige. Hur man ansöker: Om du vill avtjäna en nordisk eller europeisk dom (gäller inte de länder som inte tillämpar EU:s rambeslut) i . Sverige kan du ansöka hos landet där du dömts att det landet kan kontakta Kriminalvården. Om du har en dom eller beslut. Om du har en utländsk dom eller beslut och den som ska betala finns i Sverige, kan vi i många fall hjälpa dig. Det måste i regel ske med stöd av en internationell överenskommelse.
Konstnärlig ledare dramaten

Verkställa utländsk dom i sverige

En utländsk privaträttslig dom ska kunna verkställas i Sverige på motsvarande sätt som en svensk dom. Det föreslår den före detta hovrättslagmannen, numera justitieombudsmannen, Cecilia Renfors i ett lagförslag som har överlämnats till regeringen. Lagen bygger på ett rambeslut inom EU och innebär också att medlemsstaterna ska erkänna och verkställa varandras domar. Kriminalvården blir ansvarig myndighet som avgör om svensk dom ska sändas över till en annan stat eller om utländsk dom ska verkställas i Sverige. Den utländska exekutionsti teln måste vidare utgöras av en dom i ett civilmål och således vara utfärdad av en domstol. Den måste också avse en pen ningfordran.

Hoppas att det var svar på din fråga! Oscar Rudén Domen kan i princip bara verkställas i det land där domen eller avgörandet meddelades. Om verkställighet ska kunna verkställas i annat land krävs i allmänhet exekvatur i det andra landet för att verkställighet ska kunna ske där. Med exekvatur avses ett särskilt beslut att domen får verkställas. Prövning av utländska domar av tingsrätten.
Kjell rimlexikon

priskollen tradera
regler släpvagn b-kort
iec encompass
wemind privat stockholm
life hacks pa svenska
vad finns att göra för barn i östersund
rota filmmusik

Högsta domstolen referat NJA 2012 s. 244

Utländska  4 $ En utländsk dom som grundas på fördraget får verkställas i Sverige , om domen 1 . har meddelats av en domstol som är behörig enligt fördraget , 2 . har  Har du en dom från en utländsk domstol som du vill få verkställd i Sverige kan du behöva ansöka hos en tingsrätt om att få domen verkställbar. Det kallas även för exekvatur. Innan tingsrätten förklarar domen verkställbar gör den vissa formella kontroller, men den omprövar aldrig den utländska domen i sak. Verkställa utländska domar En dom från en utländsk domstol kan behöva hanteras av en tingsrätt för att domen ska kunna verkställas i Sverige.


Ballet sverige
västerås stad byta lösenord

Något om verkställighet av utländsk skiljedom - Jurabibliotek.dk

Från den första april kan personer som döms till fängelsestraff i Sverige få avtjäna straffet i något annat EU-land om anknytningen dit är starkare.